DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
THE EMPTY POCKETS TOUR BAR
THE EMPTY POCKETS TOUR BAR

Liên kết tổ chức lưu diễn âm nhạc – điều hành bởi Tâm Dương, từ 2015

20 Tháng Mười, 2016 in  Flow Media
THE FORGOTTEN CHILDREN FILM
THE FORGOTTEN CHILDREN FILM

Phim ngắn thiện nguyện về trẻ em – Giám sát sản xuất bởi Linh, từ 2015

5 Tháng Một, 2016 in  Flow Media
SÀN GIAO DỊCH VLANCE
SÀN GIAO DỊCH VLANCE

Tổ chức truyền thông marketing – điều hành bởi Hana Hạnh, từ 2013

17 Tháng Ba, 2013 in  Flow Media
NHA KHOA VIỆT ÚC | LUXURY
NHA KHOA VIỆT ÚC | LUXURY

Hoạch định chiến lược marketing – điều hành bởi Hana Hạnh, từ 2016

15 Tháng Năm, 2015 in  Flow Media
KHOÁ KỸ NĂNG QUẢNG CÁO
KHOÁ KỸ NĂNG QUẢNG CÁO

Đạo diễn | Biên kịch | Quay phim – điều hành bởi Khánh Thương, từ 2013

10 Tháng Mười Một, 2018 in  Flow Media
ZOROCODE FESTIVAL 2015
ZOROCODE FESTIVAL 2015

Tổ chức & giám sát pháp lý sự kiện – điều hành bởi Nam Trần, từ 2015

6 Tháng Tư, 2015 in  Flow Media
FacebookInstagramLinkedIn